Обавештење о одбрани докторскe дисертацијe Ранке Гојковић

Усмена јавне одбране докторске дисертације кандидата Ранке Гојковић под насловом "Унапрјеђење ефективности процеса производње у прерађивачкој индустрији засновано на методама вишекритеријумске анализе и метахеуристике" биће одржана у петак 28. 01. 2022. године са почетком у 15 часова у свечаној сали објекта Б.

Обавештење можете преузети овде.

Претрага