Распореди

План колоквијума - МИ - зимски семестар 2022/23.

План колоквијума - ВИИ - зимски семестар 2022/23.

План колоквијума - УИ и ИЗЖС - зимски семестар 2022/23.

План колоквијума - РТСИ - зимски семестар 2022/23.

Календар наставних активности у школској 2022/23.

Распоред по салама - зимски семестар 2022/23.

Распоред ОАС - зимски семестар 2022/23.

Распоред МАС - зимски семестар 2022/23.

Распоред ДАС - зимски семестар 2022/23.

I година ОАС - Машинско инжењерство - групе за вежбе 2022/23.

I година ОАС - Машинско инжењерство - наставне групе 2022/23.

I година ОАС - Рачунарска техника и софтверско инжењерство - групе за вежбе 2022/23.

I година ОАС - Војноиндустријско инжењерство - наставне групе 2022/23.

I година ОАС - Инжењерство заштите животне средине - наставне групе 2022/23.

I година ОАС - Урбано инжењерство - наставне групе 2022/23.

II година ОАС - Машинско инжењерство - групе за вежбе 2022/23.

 

 

 

 

Претрага