Центар за теротехнологију

Центар за теротехнологију је проширио понуду својих услуга у сегменту који се односи на балансирање ротора на машини за балансирање >>>

Центар за теротехнологију је профитно оријентисана организациона јединица Машинског факултета у Крагујевацу. Основан је 7. 10. 1993., одлуком Савета бр. 01-460/4 и представља један од најстаријих центара на факултету. Оснивач и управник Центра је Проф.др Бранислав Јеремић. Полазни основ за формирање Центра за теротехнологију је уговор бр. 01/92 од 8. 09. 1992. о пословно техничкој сарадњи између .Застава Аутомобили. д. д. Крагујевац и Машинског факултета у Крагујевцу, а све у циљу оптималног заједничког коришћења расположивих ресурса као што су кадрови, простор и опрема. За релативно кратко време Центар је успео да вишеструко увећа своју материјалну базу и техничку опремљеност, кадровски се оснажи и стекне референце кроз велики број реализованих пројеката и послова директно уговорених са привредом. Улагањем највећег дела стечене добити у савремену опрему, значајно је проширена база делатности, а узоре за овакав правац развоја представљу сличне институције у развијеним земљама Запада. Центар је најбоље опремљен у SCG за дијагностику техницких система и едукацију са приктичном обуком. Све напред речено је обезбедило Центру лидерство у нашој земљи и он данас представља једну од водећих институција и то не само на теоријском и научном плану већ пре свега у делу конкретних, реализованих и у експлоатацији потврдених развојних пројеката, истраживања и имплементираних дијагностичких поступака. 

Делатност Центар за теротехнологију се одвија у широкој области основних истраживања, мулти-дисциплинарних истраживања, реализације дипломских радова, магистарских теза и докторских дисертација, едукације студената и стручњака из привреде. Сарадња са привредом кроз пружање читавог низа услуга из шире области одржавања техничких система је поред едукације један од приоритета. Извођење наставе У Центру се изводи комплетна настава (предавања и вежбе) из предмета: Теротехнологија, Инжењеринг одржавања и Техничка дијагостика. Опремљеност Центра наставним филмовима и најсавременијим системима за визуелну презентацију, транспарентним моделима, дидактичком опремом и софистицираним дијагностичким системима омогућује извођење наставе према светским стандардима.

ce2 1ce2 2 

Унутрашњост и мањи део едукацијске опреме у Центру

Дипломски радови, магистарске тезе и докторске дисертације

У Центру је у претходном периоду, углавном кроз експериментална истраживања, реализовано више од 30 дипломских радова 12 магистарских теза и 5 докторских дисертација. Организовање и извођење стручних семинара са практичном обуком У оквиру едукацију стручњака из привреди који раде на пословима одржавања Центар за теротехнологију организује стручне семинаре са практичном обуком (hands-on) из следећих области : пнеуматске компоненте и системи (три нивоа курсева), хидрауличке компоненте и системи (два нивоа курсева), аутоматско управљање процесима и дијагностика техничких система Сви семинари трају у просеку 4 дана и прилагодни су професионалним потребама учесника а перманентно прате технолошка достигнућа у областима које обрађују. За извођење семинар користе се савремена наставна средства (наставни филмови, транспарентни модели реалне компоненте и системи). Сва едукацијаска опрема је веома квалитетна и потиче од реномираних светских произвођача. 

У претходном периоду је организовано око 40 стручних семинара које је са успехом завршило преко 600 полазника. Истраживања у оквиру пројеката које финансира надлежно министарство До сада су у релизована или су у току истраживања за 6 пројеката. Као главни резултати ових истраживања су три производа. При томе је један генерално нов у свету а друга два у нашој земљи. 

Имплементација научних и стручних знања 

У претходном периоду је реализовано преко 50 практицних пројеката са друштвеним и приватним предузећима Нека од тих предузећа су: Застава аутомобили, Застава алати, Застава енергетика, ЕПС, ПИК ”Таково”, ТЕ ”Пљевља”, Tetra pak-production, ППТ-сервоуправљачи а.д, Сомболед, ФАД, Металац.а.д, Цементара Косјерић итд. Најчешће реализовани пројекти су се односили на оптимизацију система одржавања и имплементацију програма техничке дијагностике. 

Преглед и испитивање оруђа за рад са аспекта заштите на раду 

Према овлашћењу надлежног Министарства Републике Србије, Центар за теротехнологију, у континуитету од 1996., изводи брз, ефикасан и квалитетан преглед оруђа за рад са аспекта примењености прописаних мера заштите на раду. Поред наведених постоји и овлашћење за испитивање буке и вибрација у радној и животној средини. Сходно наведеном врше се испитивања новопроизведених увезених и реконструисаних оруђа за рад (машина), оруда за рад која подлежу периодичним прегледима и оруђа за рад која се налазе у експоатацији, а не поседују одговарајућу техничку документацију са аспекта заштите на раду. У складу са веома богатим искуством Центар даје и стручне консултације предузећима која се баве производњом или већим реконструкцијама техничких система. Организовање стручних скупова и техничких презентација.

Круну рада Центра за теротехнологију представља, без сумње, организација скупа Одржавање техничких система у Крагујевцу од 20. - 22. маја 1998. Импозантан број од 550 учесника и 35 излагача који су заступали производне програме више од 50 домаћих и страних фирми учинили су да ово буде, по свим оценама, један од највећих и најбоље организованих техничких скупова после 1990. Такође се, у континуитету, организују веома посећене презентације иностраних фирми са производним програмом из шире области одржавања техничких система. 

Мултидисциплинарна истраживања из области биомедицинског инжењеринга 

Ова комплексна истраживања се спроводе у сарадњи са Медицинским факултетом и Клиничким центром у Крагујевцу. Најзапаженији резултати су: уводење у клиничку праксу генерално нове методе у свету, заштићени патенти у Европској Унији и СЦГ, објављене монографија међународног и националног значаја и објављени научни радови и одбрањене три магистарске тезе и докторска дисертација на Медицинском факултету у Крагујевцу. У току су истраживања на функционалном моделу још једног генерално новог светског производа за клиничку праксу као и припреме за заштиту националног патента и патента у ЕУ. 

Управник Центра: др Иван Мачужић, ванредни професор

Centar za terotehnologiju na Mašinskom fakultetu u Kragujevcu, pored svojih redovnih aktivnosti, pruža usluge dinamičkog uravnotežavanja – balansiranja svih vrsta rotora. Nakon više od 10 godina aktivnog rada na poslovima vibrodijagnostike, koje su uključivale i balansiranje više stotina rotora različitih rotacionih mašina u sopstvenim ležajevima, Centar za terotehnologiju je proširio ponudu svojih usluga u segmentu koji se odnosi balansiranje rotora na mašini za balansiranje.

Za te potrebe Centar za terotehnologiju se opremio mašinom za balansiranje sa elastičnim osloncima db Hofmann. Na mašini za balansiranje je integrisana savremena merna platforma PULSE svetski poznatog proizvođača Brüel&Kjær. Centralni deo sistema za balansiranje čini softver PULSE FFT Analysis 7770 sa modulom Two-plane Balancing Consultant 7790. Nakon postupka balansiranja za svaki rotor se izdaje Sertifikat o izvršenom balansiranju.

ImageImage

Izgled mašine za balansiranje rotor

ImageImage


PULSE platforma i softver Two-plane Balancing Consultant

Osnovne tehničke karakteristike mašine za balansiranje:
•    Prečnik rotora do 780 mm,
•    Raspon između oslonaca do 2600 mm,
•    Težina rotora do 300 kg,
•    Kontinualna promena broja obrtaja od 400 do 2200 o/min,
•    Uravnotežavanje u skladu sa standardom ISO1940.

Pored usluga balansiranja rotora u mogućnosti smo da Vam ponudimo i usluge premotavanja („viklovanja“) različitih vrsta elektromotora i remont elektroalata.

Kontaktirajte nas i zatražite ponudu. Nama je u interesu da budete zadovoljni kako cenom, tako i kvalitetom pružene usluge.

U nadi da ćete u nama naći pouzdanog partnera,

Prof. dr Ivan Mačužić
Upravnik Centra za terotehnologiju
Sestre Janjić 6
34000 Kragujevac
tel./fax. 034/331-772
e-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Претрага