Preuzimanje dokumenata | Izveštaji komisija | Doktorske disertacije i magistarske teze | Dokumenti

Wed12122018

Poslednje izmene06:38:10 AM GMT

Izveštaji komisija

U skladu sa članom 15 Pravilnika o prijavi, izradi i odbrani doktorske disertacije, doktorskog umetničkog projekta Univerziteta u Kragujevcu (br. III-01-749/21 od 29.09.2016. godine) stavlja se na uvid javnosti Izveštaj Komisija o oceni doktorskih disertacija i doktorske disertacije, sa rokom od 30 dana od dana postavljanja.

Referati o urađenim doktorskim disertacijama i doktorske disertacije nalaze se na uvidu javnosti i u biblioteci Fakulteta, svakog radnog dana od dana objavljivanja obaveštenja o početku uvida javnosti.

Dokumenti

Uredi po : Imenu | Datumu | Popularnosti [ rastuće ]

Aleksandar Nikolić Aleksandar Nikolić

Doktorska disertacija kandidata Aleksandra Nikolića pod naslovom "Simulacija laminarnog i turbulentnog strujanja na realnom modelu arterijske bifurkacije sa stenozama" i izveštaj Komisije za ocenu pisanog dela i usmenu javnu odbranu.

* Doktorska disertacije je izložena u biblioteci Fakulteta inženjerskih nauka

Na uvidu javnosti od 19.10. do 18.11.2018. godine

Prijava

.