Sat19102019

Poslednje izmene07:06:59 PM GMT

Prikaži # 
81 (2005) - Brza izrada prototipova– Prof.dr Nenad Grujović
82 (2004) - Softverska rešenja CAD/CAM sistema– Doc.dr Goran Devedžić
83 (2004) - Upravljanje čvrstim otpadom– Prof.dr Nebojša Jovičić
84 (2004) - Mašinski elementi – Prof.dr Vera Nikolić
85 (2003) - Zbirka rešenih zadataka iz matematike 1,Dr Miroslava Petrović-Torgašev,Mr Mirjana Lazić
86 (2003) - Modifikovanje površina - Dr Bogdan Vasiljević, Dr Bogdan Nedić
87 (2003) - Kinematika fluida - Prof.Dr Branko R.Obrović
88 (2003) - Teorijske osnove projektovanja autobusa-Prof. Dr Miroslav Demić,Prof.Dr Đorđe Diligenski
89 (2003) - Mašinski materijali-Prof.dr Milorad Jovanović,dr Dragan Adamović,dr Vukić Lazić,mr Nad
90 (2003) - Hidrodinamički prenosnici snage u agregatima motornih vozila–Prof.dr Božidar V. Krstić
91 (2002) - Osnovi konstruisanja - Prof.dr Svetislav R. Jocičić
92 (2002) - Menadžment ekonomikom kvaliteta - Prof.dr Slavko Arsovski
93 (2007) - Virtualni inženjering-Prof.Dr Vesna Mandić
94 (2008) - Motorna vozila i motori oprema – Prof.dr Radivoje Pešić
95 (2007) – Energija biomase – Dr Milan Despotović, Dr Milun Babić
96 (2008) - Merenja, analize i poboljšanja - Prof. dr Miodrag Lazić
97 (2008) - Vodič za inženjere kvaliteta - Prof. dr Slavko Arsovski, Prof. dr Miodrag Lazić
98 (2005) – Hidraulika (Osnovi) – Dr Branko R. Obrović, Mr Slobodan R. Savić
99 (2003) – Priručnik za Termodinamiku – Gasovi i pare – Nebojša Lukić
100 (2008) – Solarna energija – Nebojša Lukić, Milun Babić