Fri23082019

Poslednje izmene10:59:54 AM GMT

Back O fakultetu Centri fakulteta Centar za virtuelnu proizvodnju

Centar za virtuelnu proizvodnju

  • PDF
image001  

CeVIP je osnovan je 2006. Osnivač je prof. dr Vesna Mandić. Centar ima neophodne kapacitete za primenu inovativnih tehnologija virtuelnog inženjeringa u razvoju proizvoda i procesa – VM tehnologija (Virtual Manufacturing). VM sistem je skup aktivnosti u integrisanom razvoju i projektovanju proizvoda i procesa koje se realizuju u računarskom okruženju, sa cilјem da se proizvod i proces modelira, simulira i optimizuje. Profitabilnost se povećava smanjenjem troškova proizvodnje, uštedom materijala, eliminisanjem otkaza, skraćenjem vremena i troškova razvoja proizvoda i projektovanja alata kroz smanjenje neuspelih pokušaja tipa „trial-and-error“.

 

Delatnost

a) Rad na realizaciji naučnoistraživačkih projekata

Teorijska, primenjena i razvojna istraživanja u okviru sledećih podoblasti:

» Modeliranje i numerička simulacija tehnoloških procesa u obradi lima i zapreminskog plastičnog oblikovanja;

» primena CAD/CAM/CAE tehnologija u projektovanju proizvoda, procesa i alata

» optimizacija proizvodnih procesa;

» FEM/FVM simulacija različitih procesa prerade materijala primenom najsavremenijih VM softvera, za procenu kvaliteta proizvoda, veka trajanja alata;

» Razvoj novih i reprojektovanje postojećih tehnoloških procesa izrade proizvoda;

»3D vizuelizacija proizvoda i procesa primenom virtuelnih modela i VR opreme.

b) Razvoj VMnet – Mreže korisnika virtuelne proizvodnje

Za efektivni transfer znanja i tehnologija i pružanja tehnoloških usluga, CeVIP je formirao VMnet - mrežu korisnika virtuelne proizvodnje VMnet, koja broji preko 1400 registrovanih članova iz regiona Zapadnog Balkana. VMnet okuplјa i 13 vodećih eksperata iz oblasti proizvodnih tehnologija, materijala, IT, simulacija tehnoloških procesa, brze izrade prototipova, reverznog inženjeringa, dizajna i marketinga. Osim ekspertize, uklјučenjem u mrežu preduzeća dobijaju kvalitetan, pravovremen i jeftin razvojni ciklus i mogu da optimiziraju postojeće proizvode i procese.

c) Pružanje usluga i konsalting

» izrada studija izvodlјivosti i konsalting u njihovoj implementaciji;

» konsalting u uvođenju inovativnih VM tehnologija;

» provera habanja alata i procena veka kroz FE modele;

» FE procena kvaliteta proizvoda;

» simulacija izrade alata;

» optimizacija procesa i alata i pobolјšanje postojećih proizvoda i procesa primenom najsavremenijih VM softvera;

» prevencija defekata u tehnološkim procesima

» priprema fotorealističnih slika, virtuelne realnosti i multimedijalnih prezentacija;

» kontrola tačnosti CNC mašina, primenom QC10 ballbar uređaja.

U proteklom periodu je ostvarena saradnja u okviru usluga i specifičnih projekata sa sledećim preduzećima i institucijama: „Ekofarm“, „Toza Marković“, „Zastava preseraj“, „Metalac INCO“, „Zastava kovačnica“, „Petar Drapšin“, Jucit invest, Fadip, Woksal, Metal produkt, Assema, SCGM, Nissal, Alatnica Unior, „Hemotehna“, „Blažeks“, WBC centar BOSAI, „Prvi Partizan“, Institut automobila Zastava, ITNMS, WEBA, „Metalka“Majur, „Milanović Inženjering“, „Budućnost“, IVA28, „Sloboda“ FSP, ASB alati, „Prva petoletka“, INMOLD, FAD, „Metalac bojleri“, „Metalac posuđe“, Zastava „Vojna fabrika“, Unior formingtools.

d) Učešće u međunarodnim projektima

Deo aktivnosti u okviru Centra usmeren je na pripremu aplikacija za učešće u evropskim projektima (FP6/FP7, EUREKA, WUS, programi EAR, CEPUS...). Osoblјe CeVIP-a je do sada bilo uklјučeno u realizaciju: dva TEMPUS projekta, po jedan WUS Austria, eLearning WUS i CDP+ WUS projekat, dva bilateralna projekta, po jedan EAR-EDEP, FP6, 3E i GIZ, kojima je rukovodila prof. dr Vesna Mandić i jedan EUREKA/ASMATA projekat, kojim je rukovodio prof. dr Milentije Stefanović.

e) Izvođenje nastave na akademskim i doktorskim studijama: Mašine i alati u obradi deformisanjem, Modeliranje i simulacija u OMD, Virtuelni inženjering, Savremeni postupci pl. oblikovanja, CAD/CAM/CAE 1 i 2.

f) Razvoj mladog naučnog kadra – obrazovanje studenata na poslediplomskim studijama u oblasti primene VM tehnologija, pomoć u izradi doktorskih disertacija..

g) Organizovanje i izvođenje kurseva inovacije znanja, seminara i radionica za inženjere iz privrede, u oblasti primene komercijalnih FE softvera i opreme koji podržavaju VM tehnologije itd.

h) Publicistička delatnost – naučni radovi u domaćim i stranim časopisima i na konferencijama, monografije, udženici, brošure, tehnički izveštaji i tzv. izveštaji dobre prakse (good practice report).

Oprema

CeVIP je opremlјen najsavremenijim softverima za primenu virtuelne proizvodnje (Simufact, Stampack, Delcam PowerMill, Vulcan) opremom za kontrolu CNC mašina (Renishaw QC10 ballbar), opremom za Virtuelnu stvarnost (3D projektor Infocus DepthQ, 5 pari stereoskopskih naočara NuVision 60GX, uređaj za praćenje pokreta WinTracker sa 3 senzora, IR emiter, Vizard softer).

image005 image007 image009

VR Space Wintracker

Magnetini sensor

Infocus 3D projektor

image011 image013 image015

VR aplikacija

Stereoskopske naočari

5DT rukavica

image017 image019

Virtuelna stvarnost

VR aplikacija

VR aplikacija

 
image021 image024 image026

QC10 uređaj i kalibrator

QC10 dodatak za manje opsege

QC10 adapter za strug

Renishaw QC10 BallBar uređaj za kontrolu CNC mašina

image028

image030

Simufact forming

 

image031 image033 image035

 

Upravnik Centra: prof. dr Vesna Mandić