Wed18092019

Poslednje izmene09:48:04 AM GMT

Back O fakultetu Centri fakulteta Centar za bezbednost saobraćaja

Centar za bezbednost saobraćaja

 • PDF

ce3-1

Centar je osnovan 1994. Aktivnost Centra je usmerena, prioritetno, na praćenje razvoja i ispitivanje točkaša, kako u oblasti drumskih vozila, tako i onih koji se koriste van drumova.

Sleđenje ideje da su inženjeri za motorna vozila najkompetentniji subjekat pri vršenju brojnih tehničkih ekspertiza, kontroli prepravljenih vozila, konsultacijama za tehnička rešenja nosećih delova vozila, kao i da su osposobljeni za druge srodne poslove, doprinelo je da delatnost Centra bude širokog spektra.

Angažovani su ambiciozni saradnici i povećan je broj korisnika usluga Centra.

Centar pruža konsultantske usluge proizvođačima  pojedinačno i u malim serijama proizvedenih vozila, vrši verifikaciju proizvođačke dokumentacije i verifikaciju tehničke izrade motornih i priključnih vozila, kao i uređaja na njima.

 

cb-1.1 cb-1.2

Ram - okvir sa kačketom (ROLL BAR) za traktore IMT 533, 539, 558

cb-1.3 cb-1.4

Elektromobil - vozilo na električni pogon

U Centru je razvijena aktivnost ekspertize saobraćajnih nezgoda

Delatnost Centra privlači pažnju studenata i postdiplomaca, pa se značajan broj opredeljuje za izradu diplomskih radova ili se dalje u svom obrazovanju usmerava na oblast bezbednost vozila i bezbednost saobraćaja.

cb-1.5 cb-1.6

Turistički vozić i vozilo za prevoz stoke

cb-1.7
cb-1.8
Laka prikolica putničkog automobila za prevoz čamca
Prepravka putničkog vozila u teretno
cb-1.8
cb-1.10
Prepravka vozila, ugradnja uređaja i opreme za pogon vozila na TNG
 

 

                    

 cb-1.11

Rekonstrukcija saobraćajnih nezgoda

Glavni adut Centra su ljudski resursi - strpljivo taloženo znanje i iskustvo. U radu Centra se koristi prostor laboratorija Fakulteta, kancelarijski prostor prioritetno u objektu B, a po potrebi posla i resursi firmi sa kojima Centar ima razvijenu poslovno-tehničku saradnju.

Reference Centra su:

 • saradnja  sa firmama-proizvođačima (Uniplast Živanović ­ Šabac, FAS ­ Kragujevac, Zastava automobili ­ Kragujevac, Galeb ­ Čačak, Zastava INPRO Kragujevac, Politek ­ Kragujevac, Markar ­ Knić, Bonum ­ Kragujevac, Arena motors ­ Kragujevac i dr.),
 • saradnja  sa servisnim radionicama koje poseduju linije tehničkog pregleda i uslužno vrše prepravke na vozilima (Auto gas RAŠA ­ Kragujevac, Remontni centar ­ Užice, Interauto Čačak, Gas servis GTA ­ Beograd, Eko LUKA ­ Kragujevac, Mernis Auto ­ Kragujevac, Auto  gas servis TRAKA  ­ Kragujevac, KG Uzor, Jugo sport - Kragujevac i dr.),
 • veliki  broj  urađenih  veštačenja saobraćajnih nezgoda po nalogu nadležnog Suda iz Kragujevca, Jagodine, Ćuprije i drugih mesta,
 • usluge građanima za ekspertize oštećenih vozila ili pregled prepravljenih vozila.

U okviru Centra postoji i Laboratorija LERM akreditovana za etaloniranje nekih radnih merila za kontrolu na linijama tehničkog pregleda.

U Centru su angažovani saradnici koji pokrivaju poslove razvoja, ispitivanja, administraci je. To su zaposleni na Fakultetu, prevashodno sa Katedre za MVM, doktoranti, saradnici po ugovoru, kao i spoljni saradnici koji se po potrebi posla angažuju iz drugih institucija. U poslednjih nekoliko godina Centar sufinansira časopis MVM.

Stalno angažovani saradnici su:

 • profesori:
  • dr Aleksandra Janković - osnivač i upravnik,
  • dr Dragoljub Radonjić - konsultant za mehanizaciju i motore,
  • dr Srbislav  Aleksandrović, konsultant za metalografske ekspertize,
 • doktoranti:
  • mr Aleksandar Davinić, dipl. maš. inž.,
  • mr Radomir  Pavlović, dipl. maš. inž.,
  • mr  Branislav     Aleksandrović, dipl. maš. inž.,
  • Đorđe Antonijević, dipl. maš. inž.,
  • Milan   Lončar,   dipl. maš. inž.,
 • visoko kvalifikovani  saradnici sa višim i visokim obrazovanjem
  • Milutin Perović, VKV automehaničar,
  • Marko Vidić, VKV automehaničar,
  • Maja Simović, inž. maš.,
  • Miloš Petronijević, elektrotehničar
  • Vesna Maksimović, inž. maš.,
  • Petar  Petrović,  inž. drumskog saobraćaja,

kao i drugi saradnici i stručnjaci koji se povremeno angažuju.

S obzirom na aktuelnost bezbednosti automobila koja se iz sveta neminovno reflektuje i kod nas, postoji veliki prostor za razvoj ove oblasti, kao i edukaciju kadrova koji se sa različitih aspekata bave vozilima. Multi- i inter-disciplinarnost bezbednosti vozila uopšte su podstrek širenju dalatnosti Centra i uključivanju mladih kadrova u perspektivne poslove.

Upravnik Centra: dr Aleksandar Jovanović, docent