Wed18092019

Poslednje izmene09:48:04 AM GMT

Back O fakultetu Laboratorije Laboratorija za motorna vozila

Laboratorija za motorna vozila

 • PDF

Organizacija Laboratorije za motorna vozila

Laboratorija za motorna vozila sastoji se iz sledećih odeljenja:

 1. Odeljenje za ispitivanje motornih vozila
 2. Odeljenje za eksploataciju motornih vozila i motora
 3. Odeljenje za identifikaciju dinamičkih sistema motornih vozila
 4. Odeljenja za buku i vibracije

Odeljenje za ispitivanje motornih vozila

Delatnosti odeljenja za ispitivanje motornih vozila su:

 • Istraživanje naponskih stanja elemenata i sklopova
 • Istraživanje vučno-brzinskih i kočionih pokazatelja
 • Ispitivanje upravljivosti, stabilnosti i oscilatornih procesa.

Odeljenje za eksploataciju motornih vozila i motora

Delatnosti odeljenja za eksploataciju motornih vozila i motora su:

 • Snimanje eksploatacionih režima
 • Vibro-akustička dijagnostika
 • Istraživanje ekonomičnosti pogona
 • Ispitivanje izduvne emisije vozila

Laboratorija

Neki od detalja iz Laboratorije za motorna vozila

Odeljenje za identifikaciju dinamičkih sistema motornih vozila

Delatnosti odeljenja za identifikaciju dinamičkih sistema motornih vozila su: 

 • Identifikacija regulaciono-tehničkih karakteristika vozača
 • Razvoj metoda za identifikaciju 
 • Projektovanje merne i opitne opreme

Odeljenja za buku i vibracije

Delatnosti odeljenja za buku i vibracije su:

 • Snimanje unutrašnje i spoljašne buke vozila, kao i buke u radnim prostorijama, na javnim mestima,  saobraćajnicama itd. 
 • Snimanje vibracija i oscilatorne udobnosti 
 • Analiza buke i vibracija 
 • Razvoj softvera

Raspoloživa oprema

Ugrađena raspoloživa oprema:

 • Stubna dizalica; Uređaj sa oscilatornim tanjirima (mehanicki pulzator).

Računarska raspoloživa oprema:

 • Veći broj kompletnih konfiguracija računara; Veci broj štampača

Ostala raspoloživa oprema:

 • Uređaj za merenje brzine vozila LEITZ CORREVIT, tip 062-502.021 sa davačima: podužne brzine L-1260; poprečne brzine Q-1008
 • Merač nivoa zvuka B&K tip 2230 sa pripadajućim: 1/3-1/1 oktavnim filtrima B&K tip 1625;  Kondenzatorskim mikrofonom B&K tip 4155; Savitljivom podužnom šipkom B&K UA 0196; Vetrobranima B&KUA0237 i B&KUA 0386;  Stalkom B&K UA 0587
 • PCM sistem za registrovanje podataka – Stellavox sa pripadajućim: PCM modulatorom J RTM 8K10; PCM domodulatorom J RTD 8K10
 • Pribor za merenje brzine vetra Thies 0774 CLIMA
 • Merni pojačavač za merenje broja obrtaja MD 18 N sa priborom (DV 2556)
 • Dinamometarski točak upravljača sa pratećom opremom
 • Opitni automobil ZASTAVA 101 u voznom stanju
 • Opitni minibus NERETVA (šasija) u voznom stanju
 • Vaga za merenje masa vozila
 • Veliki broj demonstracionih uzoraka.

Delatnost Laboratorije za motorna vozila

Laboratorija za motorna vozila predstavlja osnovnu bazu za izvođenje nastave (prvenstveno laboratorijskih vežbi, kao i za sprovođenje eksperimentalnih istraživanja za potrebe seminarskih i diplomskih radova) u okviru Katedre za motorna vozila i motore (Usmerenje za MVM, Usmerenje Drumski saobraćaj).
 
Laboratorija za motorna vozila predstavlja takođe osnovnu bazu za realizaciju istraživanja u okviru naučno-istraživačkih projekata iz oblasti motornih vozila, kao i za realizaciju istraživanja u okviru specijalističkih, magistarskih i doktorskih radova. Jedna od delatnosti Laboratorije za motorna vozila je pružanje usluga privrednim i drugim organizacijama.
 
U okviru Laboratorije za motorna vozila svoju delatnost obavljaju Centar za tehničku ispravnost vozila Mašinskog fakulteta u Kragujevcu i Centar za bezbednost saobraćaja Mašinskog fakulteta u Kragujevcu.
 
Upravnik laboratorije: Dr Danijela Miloradović, vanredni profesor