Sat19102019

Poslednje izmene07:06:59 PM GMT

Back NIR Izdavačka delatnost Publikacije (2017) Dinamika vozila - Zbirka rešenih zadataka - Danijela Miloradović

(2017) Dinamika vozila - Zbirka rešenih zadataka - Danijela Miloradović

  • PDF

Dinamika vozila korice

Napomena: Zbirku rešenih zadataka "Dinamika vozila" možete kupiti u biblioteci Fakulteta inženjerskih nauka. Cena zbirke  je 1000,00 dinara.

Naslov: Dinamika vozila - Zbirka rešenih zadataka

Tip: Pomoćni univerzitetski udžbenik
Autor: Danijela Miloradović
Izdavač: Fakultet inženjerskih nauka Univerzitet u Kragujevcu, Kragujevac, 2017.
ISBN: 978‐86‐6335‐040‐3

Iz predgovora

€žDinamika vozila - Zbirka rešenih zadataka€œ je koncipirana kao pomoćni univerzitetski udžbenik namenjen studentima Fakulteta inženjerskih nauka Univerziteta u Kragujevcu koji slušaju nastavu iz predmeta Osnove dinamike motornih vozila i Dinamika vozila. Zbirku mogu da koriste i studenti svih srodnih tehničkih fakulteta na kojima se izučavaju oblasti motorna vozila i drumski saobraćaj.

Zbirka je pripremana sa namerom da se studentima olakša usvajanje znanja iz oblasti dinamike vozila, a svakako i sa željom da ih prezentovana resenja dodatno zainteresuju i posluže im kao putokaz ka dubljem proučavanju ove oblasti.

Strukturu zbirke čine tri poglavlja u kojima je kroz praktične primere proučeno dinamičko ponasanje vozila u tri karakteristične ravni dinamike vozila: vertikalnoj, podužnoj i poprečnoj. Vertikalna dinamika vozila je obrađena kroz primere linijskih i ravanskih oscilatornih modela vozila, izučavanje odziva vozila na stohastičku pobudu i izračunavanje parametara oscilatorne udobnosti vozila. Fenomeni vezani za procese kočenja i ubrzavanja vozila, posebno za proračun graničnih vrednosti koeficijenata prianjanja, proučeni su kroz zadatke iz oblasti podužne dinamike vozila. U poglavlju zbirke posvećenom poprečnoj dinamici vozila, obrađena je problematika stabilnosti i upravljivosti vozila kroz primere proračuna geometrije i kinematike vozila, analizu stabilnosti upravljanja i izvođenje ocena stabilnosti i upravljivosti vozila.

U Kragujevcu, marta 2017.

Sadržaj

1. VERTIKALNA DINAMIKA VOZILA

2. PODUŽNA DINAMIKA VOZILA

3. STABILNOST I UPRAVLJIVOST VOZILA

LITERATURA