Sat19102019

Poslednje izmene07:06:59 PM GMT

Back NIR Izdavačka delatnost Publikacije (2016) Tribološka karakterizacija nanokompozita sa metalnom osnovom - Slobodan Mitrović, Miroslav Babić, Dragan Džunić

(2016) Tribološka karakterizacija nanokompozita sa metalnom osnovom - Slobodan Mitrović, Miroslav Babić, Dragan Džunić

 • PDF

Tri.Karakt monografijaNaslov: Tribološka karakterizacija nanokompozita sa metalnom osnovom

Tip: Monografija

Autori: Slobodan Mitrović, Miroslav Babić, Dragan Džunić

Izdavač: Fakultet inženjerskih nauka, Univerzitet u Kragujevcu, Kragujevac, 2016.

ISBN: 978-86-6335-032-8

Monografija „Tribološka karakterizacija nanokompozita sa metalnom osnovom“ obuhvata probleme razvoja i unapređenja nanokompozita na bazi ZA-27 i A356 legura, kroz ispitivanja mehaničkih i triboloških karakteristika. Monografija prikazuje sistematizovane rezultate višegodišnjih istraživanja autora u ovoj oblasti.

U monografiji su, na osnovu analize i sinteze teorijskih i eksperimentalnih istraživanja razvoja, tehnologije dobijanja i karakteristika nanokompozita, razvijena i primenjena sopstvena metodologija rada, odnosno utvrđen plan i programa eksperimentalnih istraživanja. Urađena eksperimentalna ispitivanja i sprovedene analize rezultata, odnosno doneti zaklјučci, odabranim metodama i tehnikama, praktično određuju budući put razvoja domaćih nanokompozita na bazi ZnAl legura. Pri tome su autori koristili znanja i iskustva koja su godinama sticali kao rukovodioci i učesnici u realizaciji većeg broja projekata iz oblasti tribologije kompozitnih materijala.

Dobijeni rezultati, i sa teorijskog i sa praktičnog aspekta, predstavlјaju doprinos razvoju nanokompozitnih materijala i tribologije. Rezultati mogu da se relativno lako primene u postupku unapređenja i optimizacije tehničko-tehnoloških karakteristika nanokompozita. Monografijom se u značajnoj meri nadopunjuje nedostatak literature na srpskom jeziku iz tribologije kompozitnih materijala.

U Kragujevcu, maja 2016.

Sadržaj

 1. Uvod
 2. Nanokompoziti sa metalnom osnovom
 3. Pregled aktuelnog stanјa dobijanјa i ispitivanјa nanokompozita
 4. Postupak dobijanјa i makro tvrdoća nanokompozita sa za-27 i a356 osnovom
 5. Ispitna i merna oprema
 6. Rezultati ispitivanјa
 7. Analiza rezultata
 8. Zaključna razmatranјa
 9. Literatura
 10. Prilog