Sat19102019

Poslednje izmene07:06:59 PM GMT

Back NIR Izdavačka delatnost Publikacije (2015) - Poslovno i inženjersko odlučivanje primenom višekriterijumske analize - Miloš Madić, Bogdan Nedić, Miroslav Radovanović

(2015) - Poslovno i inženjersko odlučivanje primenom višekriterijumske analize - Miloš Madić, Bogdan Nedić, Miroslav Radovanović

  • PDF

Poslovno_i_inzenjersko_odlucivanje

Naslov: Poslovno i inženjersko odlučivanje primenom višekriterijumske analize

Tip: Monografija

Autori: Miloš Madić, Bogdan Nedić, Miroslav Radovanović

Recenzenti: prof. dr Marin Gostimirović, prof. dr Velibor Marinković, prof. dr Danijela Tadić

Izdavač: Fakultet inženjerskih nauka Univerzitet u Kragujevcu, Kragujevac, 2015.


PREDGOVOR

Sve izraženija konkurentnost i složenost tržišta, brz razvoj tehnike i tehnologije učinio je da proces odlučivanja u mnogim preduzećima postane od ključnog, strateškog značaja, imajući u vidu činjenicu da predstavlja jedan od najvažnijih procesa koji se odvija u preduzeću i koji ima dalekosežne posledice na njen uspeh i položaj na tržištu. Složenost prirode procesa često nameće potrebu za donošenje višekriterijumskih odluka. Poznavanje osnovnih teorijskih koncepata i suštine višekriterijumske analize omogućuje menadžerima, inženjerima, planerima i svim ostalim donosiocima odluka efikasnu praktičnu primenu metoda višekriterijumske analize za rešavanje brojnih problema odlučivanja na različitim nivoima.

Postoji nekoliko odlika ove publikacije koje su posebno inovativne. Prvo, razvijen je generalizovani pristup rešavanja problema poslovnog i inženjerskog odlučivanja primenom metoda višekriterijumske analize po sistemu “korak po korak”. To čini da publikacija može biti od koristi donosiocima odluka za rešavanje širokog spektra problema odlučivanja sledeći jednostavnu proceduru primene različitih metoda višekriterijumske analize. Drugo, kroz rešavanje velikog broja praktičnih primera, problematika i značajni aspekti višekriterijumske analize, kao i teorijske osnove 13 metoda višekriterijumske analize su na prijemčiv način predstavljeni čitaocima. Kako je jednostavnost primene često jedan od najvažnijih faktora koji određuje šire prihvatanje i primenu određene metode, glavni kriterijum za izbor prikazanih metoda višekriterijumske analize bio je njihova jednostavnost i mogućnost primene u softverskom paketu Excel. Očekuje se da će publikacija biti naročito interesantna i prihvatljiva čitaocima koji se prvi put sreću sa rešavanjem problema odlučivanja. Treće, u publikaciji je izvršena klasifikacija i analiza velikog broj metoda višekriterijumske analize i metoda za subjektivno i objektivno određivanje težinskih koeficijenata kriterijuma. Posebno se ističe prikaz i analiza savremenih metoda višekriterijumske analize koje imaju potencijal za širu primenu u rešavanju problema odlučivanja.


Niš, Kragujevac, mart 2015. god.

Autori


Sadržaj:

1. Odluke i odlučivanje, 2. Višekriterijumska analiza, 3. Aspekti rešavanja problema višekriterijumske analize, 4. Metode višekriterijumske analize (Klasifikacija metoda višekriterijumske analize, Metoda AHP, Metoda ARAS, Metoda COPRAS, Metoda MOORA, Metoda RPA, Metoda MULTI-MOORA, Metoda OCRA, Metoda ORESTE, Metoda ROV, Metoda TOPSIS, Metoda VIKOR, Metoda WASPAS, Metoda PSI, Upoređenje rešenja dobijenih primenom različitih metoda višekriterijumske analize), 5. Primena metoda višekriterijumske analize za rešavanje problema odlučivanja (Menadžment životne sredine, Vodoprivreda, Poslovni i finansijski menadžment, Transportna tehnika i logistika, Proizvodnja, Energetski menadžment, Izbor materijala u projektovanju, Javne nabavke, Poljoprivreda), 6. Literatura